INFO


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


+421902280636 

AKTIVITY DOMA

+421903740712 

AKTIVITY V ZAHRANIČÍ

RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika (Slovensko)


FAKTURAČNÉ ÚDAJE


NÁZOV: Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine

SÍDLO: Pernek 141, 900 53, Pernek, Slovenská republika

REGISTER: Register mimovládnych neziskových organizácií, MV SR, VVS/1-900/90-44267

IČO: 42364639

DIČ: 2024131285


BANKOVÉ SPOJENIE


BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 5151176882/0900

IBAN: SK47 0900 0000 0051 5117 6882

BIC SWIFT: GIBASKBX


OFICIÁLNE LOGO