PODPORTE NÁS


DARUJTE


Podpora našich prebiehajúcich a budúcich aktivít zo strany fyzických a právnicých osôb je vždy vítaná, nakoľko neustále hľadáme nových partnerov a podporovateľov. Existuje niekoľko spôsobov ako nám vyjadriť Vašu podporu, od ktorej ako mimovládna organizácia závisíme. V prípade záujmu stať sa naším partnerom nás prosím kedykoľvek priamo kontaktujte. Pokiaľ si želáte podporiť nás formou finančného daru, kliknite prosím na tlačítko nižšie. To Vám umožní  prostredníctvom platobnej služby PayPal nastaviť pravidelný alebo jadnorázový dar a to za použitia Vašej kreditnej/debitnej karty, alebo Vášho vlastného PayPal účtu.

ĎAKUJEME!


POUKÁŽTE NÁM 2% Z DANE


Fyzická osoba, za ktorú podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2020 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane", najneskôr 30. 04. by Vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.

Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní 2%." Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli zachraňovať životy, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Najneskôr do 02. 05. 2021 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich "vyskladať" z práce pre viacero organizácií.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2020 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo ktoré nájdete na našej stránke nižšie, tlačivo je predpísané na našu organizáciu Academy of Emergency Medicine - Akadémia Urgentnej Medicíny.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich "vyskladať" z práce pre viacero organizácií.

Právnická osoba:

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31. 03. 2020) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Darovaním vašich 2% nám pomôžete zachrániť životy!