O NÁS


Akadémia Urgentnej Medicíny je medzinárodná mimovládna organizácia so sídlom na Slovensku založená v roku 2014. Ako mimovládna organizácia poskytujeme, humanitárnu činnosť, výcvik a vzdelávanie, poradenstvo a asistenciu v oblasti urgentnej medicíny, taktickej a bojovej medicíny a prednemocničnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti doma aj v zahraničí.


Úzko spolupracujeme s medzinárodnou humanitárnou komunitou, s civilným a vojenským zdravotníckym personálom a spojeneckými bezpečnostnými a ozbrojenými silami. Dodržiavame najvyššie medzinárodné medicínske štandardy a postupy a ctíme si humanitárne právo ako aj zákony a tradície krajín v ktorých dlhodobo pôsobíme.


NÁŠ TÍM


OLIVER VALENTOVIČ, CHAIRMAN, EMT-B/CM, TCCC/TECC NAEMT INST.

MATEJ KARLÁK, DEPUTY CHAIRMAN, EMT-P, TCCC/TECC NAEMT INST.

ADRIÁN BAJCSI, EMT-P, SECURITY MANAGER, TCCC/TECC NAEMT INST.

RADOVAN RÁCZ, EDUCATION AND TRAINING MANAGER, TCCC/TECC NAEMT INST.

MICHAL VANERKA, LOGISTICS MANAGER, TCCC/TECC NAEMT INST.

PETR KARMAZÍN, RN, EMT-TP, DIRECTOR OF NURSING, TCCC/TECC NAEMT INST.

PAVEL KUPKA, Col. Ret. MD, MEDICAL DIRECTOR, ATLS, BATLS, ALS

MAREK ŠKLUTÉTY, MA, HUMANITARIAN AID DIRECTOR