O NÁS


Akadémia Urgentnej Medicíny je medzinárodná mimovládna organizácia so sídlom na Slovensku založená v roku 2014. Ako mimovládna organizácia poskytujeme, humanitárnu činnosť, výcvik a vzdelávanie, poradenstvo a asistenciu v oblasti urgentnej medicíny, taktickej a bojovej medicíny a prednemocničnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti doma aj v zahraničí.


Úzko spolupracujeme s medzinárodnou humanitárnou komunitou, s civilným a vojenským zdravotníckym personálom a spojeneckými bezpečnostnými a ozbrojenými silami. Dodržiavame najvyššie medzinárodné medicínske štandardy a postupy a ctíme si humanitárne právo ako aj zákony a tradície krajín v ktorých dlhodobo pôsobíme.


NÁŠ TÍM


OLIVER VALENTOVIČ, PREDSEDA, MANAŽÉR PRE HUMANITÁRNU ČINNOSŤ, EMT-B/CM, TCCC/TECC NAEMT INŠTRUKTOR.

MATEJ KARLÁK, PODPREDSEDA, MANAŽÉR PRE PROFESIJNÝ ROZVOJ, EMT-P, TCCC/TECC NAEMT INŠTRUKTOR

ADRIÁN BAJCSI, EMT-P, BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR, TCCC/TECC NAEMT INŠTRUKTOR

RADOVAN RÁCZ, LOGISTICKÝ MANAŽÉR, TCCC/TECC NAEMT INŠTRUKTOR

PETR KARMAZÍN, RN, EMT-TP, RIADITEĽ PRE OŠETROVATEĽSTVO, TCCC/TECC NAEMT INŠTRUKTOR

PAVEL KUPKA, Col. Ret. MD, MEDICÍNSKY RIADITEĽ, ATLS, BATLS, ALS

V PROCESE VÝBERU, RIADITEĽ PRE OPERÁCIE