VÝCVIK A VZDELÁVANIE


Poskytovanie kurzov, školení, seminárov a ďalších vzdelávacích činností je jednou z našich hlavných aktivít. Zdieľanie nadobudnutých informácií a skúseností je zabezpečované aj prostredníctvom personalizácie a individualizácie špecializovaného výcviku, ktorého poskytnutie podlieha predchádzajúcej dohode. Nižšie nájdete aktuálnu ponuku poskytovaných kurzov s možnosťou registrácie.




Ak ste toho času aktívnym príslušníkom alebo zamestnancom jednej z dole uvedených zložiek, bude Vám v prípade účasti na našich kurzoch priznaná zľava 10% z ceny kurzu. Pokiaľ si účastník kurzu takúto zľavu nárokuje, musí o tomto fakte v predstihu informovať poskytovateľa kurzu a je zároveň povinný sa pred začiatkom kurzu inštruktorovi preukázať služobným alebo zamestnaneckým preukazom. Zľava sa nevzťahuje na kurz Prolonged Field Care, nie je obmedzená počtom a časovo a je neprenosná na inú osobu.