PORADENSTVO  A  ASISTENCIA


V rámci našej činnosti poskytujeme poradenstvo a asistenciu v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a urgentnej medicíny (analýzy, mentoring a koučing, podpora živých operácií, personálne doplňovanie, krízový manažment) pre štátny aj súkromný sektor.