TECC - MEDICAL PROVIDER

Vypredané NOVINKA!

Tactical Emergency Casualty Care - Medical Provider (TECC - MP) je kurz určený pre zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, vrátane lekárov, sestier a záchranárov, nasadzovaných do operácií a priameho výkonu služby, alebo takúto činnosť podporujúcich. Trvanie kurzu je 16 hodín.

DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: Široká verejnosť
 • Trvanie kurzu: 2 deň/16hod.
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)
 • Termín kurzu: Viď varianty nižšie. Kurz začína o 09:00h v prvý deň v danom dátume
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie/uniforma, oblečenie podľa počasia, taktické vybavenie (vesta, prilba)... vlastná, v prípadne potreby zabezpečí organizátor kurzu, spací vak
 • Materiálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, výučbové pomôcky a iné, ubytovanie je zabezpečené v priestoroch konania kurzu na náklady organizátora
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skúsenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení kurzu obdržia všetci účastníci certifikát TECC - MP

PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

300,00 €