TECC - FIRST RESPONDER

NOVINKA!

Tactical Emergency Casualty Care - First Responder (TECC - FR) je kurz určený pre nezdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, nasadzovaný do operácií a priameho výkonu služby. Trvanie kurzu je 2 dni/16 hodín.

TÉMY:

 • Situačné povedomie, aktívny strelec a terorizmus (Run, Hide, Fight)
 • Systém TECC
 • Protokol MARCHE
 • IFAK a FAK (Individual First Aid Kit/ First Aid Kit)
 • KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia)
 • Modelové situácie- scenáre


DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: Široká verejnosť a pracovníci IZS (HAZZ, PZSR, ZZS, atď)
 • Trvanie kurzu: 2 dni/16 hodín
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)
 • Termín kurzu: Viď varianty nižšie. Kurz začína o 09:00h v prvý deň v danom dátume
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Materiálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné, ubytovanie je zabezpečené v priestoroch konania kurzu na náklady organizátora
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skúsenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát First Responder


PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

Vyberte si variant:

200,00 €