TCCC - COMBAT MEDIC/CORPSMAN

NOVINKA!

Tactical Combat Casualty Care - Combat Medic/Corpsman (TCCC - CMC) je kurz určený pre zdravotnícky personál ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených síl, vrátane lekárov, sestier a záchranárov, nasadzovaných do operácií a priameho výkonu služby, alebo takúto činnosť podporujúcich, so znalosťami minimálne na úrovni TCCC - CLS. Trvanie kurzu je non-stop 5dní/120hod.

TÉMY:

 • Princípy a aplikácia TCCC
 • zdravotnícke vybavenie, IFAK, batoh
 • Fázy TCCC
 • zhodnotenie traumy, v taktickom prostredí
 • MARCHE/ PAWS protocol
 • M- končatinové škrtidlá, tamponáda rany, tlakový obväz, junkčné škrtidlo
 • A- vyčistenie dýchacích ciest, záklon hlavy/ predsunutie sánky, nosný  vzduchovod, odsávanie pacienta , supraglotické pomôcky, chirurgické sprístupnenie dýchacích ciest, administrácia O2, SpO2 monitoring, polohovanie pacienta, práca s ambuvakom
 • R- život ohrozujúce poranenia hrudníka (tupé/penetrujúce), hrudné krytie (Chest seal), dekompresia hrudníka, polohovanie pacienta,
 • C- poranenia panvy, konverzia škrtidla, manažment poranení, popáleniny, zlomeniny, monitoring pacienta, protišokové opatrenia, rozpoznanie šoku, analgetiká/antibiotiká, intravenózny prístup, intraoseálny prístup, administrácia TXA (Kyselina tranexamová), Letálna triáda, tekutinová resuscitácia, 
 • H- poranenia hlavy, poranenia oka, prevencia hypotermie
 • E- príprava na evakuáciu, dokumentácia, evakuácia pacienta


DETAILY KURZU:

 • Cieľová skupina: Minimálne znalosti TCCC - CLS
 • Trvanie kurzu: 5 dni/120hod.
 • Miesto konania kurzu: RDA, s. r. o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (https://www.rda.sk/)
 • Termín kurzu: Viď varianty nižšie. Kurz začína o 09:00h v prvý deň v danom dátume
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie/uniforma, oblečenie podľa počasia, taktické vybavenie (vesta, prilba)... vlastná, v prípadne potreby zabezpečí organizátor kurzu, spací vak
 • Materiálno - technické zabezpečenie kurzu: spotrebný zdravotnícky materiál, výučbové pomôcky a iné, ubytovanie je zabezpečené v priestoroch konania kurzu na náklady organizátora
 • Personálne zabezpečenie kurzu: inštruktori AEM s bohatými skúsenosťami z oblasti taktickej a bojovej medicíny a medicíny v odľahlých oblastiach
 • Certifikácia: po úspešnom ukončení kurzu obdržia všetci účastníci certifikát TCCC - CMC

PODMIENKY ÚČASTI:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať

500,00 €