TACTICAL MEDIC


Popis kurzu:

  • Tactical Medic je kurzom neodkladnej prvej pomoci v taktických/bojových a extrémnych podmienkach ale aj každodennom živote, kedy je sám záchranca vystavený rizikám a je nútený pracovať pod zvýšeným stresom.

  • Kurz je rozdelený do štyroch úrovní (Tactical Medic 1 - 4). Jednotlivé úrovne na seba nadväzujú v logickej postupnosti. Každá z úrovní pojednáva aj o osobitných problematikách.

  • Pre úspešné ukončenie kurzu a získanie komplexných znalostí je potrebné absolvovať všetky štyri úrovne. Po úspešnom ukončení každej úrovne obdržia všetci účastníci certifikát.

  • Kurz prebieha pod vedením skúsených zdravotníckych pracovníkov - záchranárov a lekárov s dlhoročnou praxou v oblasti urgentnej medicíny a urgentnej zdrav. starostlivosti. Na priebeh dozerajú a asistujú príslušníci a inštruktori špecializovaných útvarov právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR.

  • Prvé tri úrovne kurzu sa uskutočňujú v interiéri v priestoroch školiaceho strediska alebo iného zariadenia/objektu. Štvrtá úroveň kurzu sa uskutočňuje v priestoroch otvorenej strelnice alebo iného výcvikového areálu. Všetky priestory ako aj potrebné vybavenie zabezpečuje usporiadateľ kurzu.