TACTICAL MEDIC 4


Témy:

 • Modelové situácie v taktickom prostredí
 • Taktické postupy a ošetrovanie zraneného v boji pod priamou paľbou (Care under fire) a mimo priamej paľby (Tactical field care).
 • Odťahovanie a evakuácia zraneného z ohrozeného priestoru + pomôcky, taktické postupy a ošetrovanie zraneného počas evakuácie/transportu (Combat casualty evacuation care)
 • Pohyb po ohrozenom priestore, vstupy do miestností/objektov, krytie, palebná prevaha
 • Výstroj a výzbroj vojenského/policajného zdravotníka

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6-8 hod.
 • Cena kurzu: 120eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Termín kurzu:
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie podľa ročného obdobia, taktická výstroj, balistická ochrana, ochrana zraku, ďaľšie podľa uváženia
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR
Podmienky účasti

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.


Registračný formulár - TACTICAL MEDIC 4