TACTICAL MEDIC 3


Témy:

 • Crush syndrome, Blast syndrome
 • Intraosseálny prístup (IO)
 • Neodkladná zdravotná pomoc v bojových podmienkach (TCCC - Tactical Combat Casualty Care)
 • Hromadné nešťastia (NHPO a MÚ)
 • Hemostatiká, druhy hemostatík (CELOX, QuikClot, HemCon)
 • Turnikety, druhy turniketov (CAT, SOF-TT, MAT, JETT)
 • IFAK (individual first aid kit - osobné lekárničky) + MEDIC batoh
 • Špeciálne zdravotnícke vybavenie + taktické doplnky

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 8 hod.
 • Cena kurzu: 110eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Je nutné absolvovať kurz Tactical Medic 2.
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR
Podmienky účasti

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.


Registračný formulár - Tactical Medic 3

Registračný formulár - TACTICAL MEDIC 3