TACTICAL MEDIC 2


Témy:

Ďen 1.

 • Poruchy vedomia + AVPU/GCS
 • Zaistenie dýchacích ciest (airway, orotubus, laryngeálny tubus)
 • Meranie a monitoring vitálnych funkcií
 • Zaistenie venózneho prístupu (IV) + materiál na zaistenie IV
 • Šok (druhy, príznaky, príčiny)

Ďen 2.

 • Poranenie hrudníka, brucha a chrbtice
 • Hypotermia a Hypertermia
 • Popáleniny a poleptanie
 • Transport a pomôcky + Schanzov golier

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 2 dni/2x6hod.
 • Cena kurzu: 135eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Je nutné absolvovať kurz Tactical Medic 1.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR
Podmienky účasti

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.

Registračný formulár - Tactical Medic 2

Registračný formulár - TACTICAL MEDIC 2