TACTICAL MEDIC 1


Témy:

 • Anatómia človeka (životne dôležité orgány, cievny systém ,kostra)
 • Prvotné vyšetrenie zraneného + algoritmus C-ABCDE
 • Druhotné vyšetrenie zraneného (od hlavy k pätám)
 • Obväzové techniky + obväzový materiál
 • Poranenia končatín + zlomeniny a fixácia
 • Vdýchnutie cudzích telies (Heimlichov a Gordonov manéver)
 • Základná KPR + dieťa

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6 -7 hod.
 • Cena kurzu: 75eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR
Podmienky účasti:

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. 

Registračný formulár - TACTICAL MEDIC 1