TACTICAL MEDIC 1

Témy:

 • Anatómia človeka (životne dôležité orgány, cievny systém ,kostra)
 • Prvotné vyšetrenie zraneného + algoritmus C-ABCDE
 • Druhotné vyšetrenie zraneného (od hlavy k pätám)
 • Tlakové body
 • Obväzové techniky + obväzový materiál
 • Poranenia končatín + zlomeniny a fixácia
 • Vdýchnutie cudzích telies (Heimlichov a Gordonov manéver)
 • Základná KPR + dieťa

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6 hod.
 • Cena kurzu: 60eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR

Registračný formulár - Tactical Medic1