STOP THE BLEED

Popis kurzu:

 • Stop the bleed kurz vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa počet úmrtí z dôsledku nesprávne ošetreného masívneho končatinového krvácania
 • štatistiky dokazujú, že ľudia dokážu podať Prvú Pomoc a KPCR (resuscitacia), ale nie zmenežovať a efektívne zastaviť masívne krvácanie
 • postup na zastavenie masívneho krvácania, ktorý sa aplikuje ako štandard po celom svete vo viac ako 110 kranjinách a preškolených je viac ako 1,000,000 ľudí
 • prevencia  úmrtia z dôsledku krvácajúceho poranenia
 • rozpoznať život ohrozujúce krvácanie, zvoliť systematický postup na zástavu krvácania
 • kurz je pod záštitou inštitúcií American College of Surgeons, The Hartford Consensus Group, The American College of Surgeons Committee on Trauma, The Committee on Tactical Combat Casualty Care a The National Association of Emergency Medical Technicians.
 • kurz je ukončený certifikátom

Témy:

 • Algoritmus ABC
 • Zavolať pomoc
 • rozpoznať život ohrozujúce krvacanie
 • priami tlak na ranu
 • turniket C.A.T (škrtidlo)
 • wound packing (vyplnenie poraneného miesta gázou)
 • použitie tlakového obväzu

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 3-4 hod.
 • Cena kurzu: 35 euro/osoba
 • Miesto konania kurzu: ulica Malá č. 17, Bratislava 
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné

Podmienky účasti

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na kurze osobám pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osobám, ktoré sú členmi alebo sympatizantmi organizácií alebo hnutí podporujúcimi extrémizmus, terorizmus, rasovú alebo inú neznášanlivosť.

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z kurzu osoby, ktoré nerešpektovaním pokynov alebo akoukoľvek inou činnosťou môžu ohroziť bezpečný priebeh kurzu alebo zdravie a bezpečnosť seba, inštruktorov alebo ostatných účastníkov.

 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok, objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí.

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, ktorých vznik je v dôsledku zásahu vyššej moci. V takom prípade je Poskytovateľ povinný o existencii okolností vyššej moci objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.


Registračný formulár - STOP THE BLEED