TACTICAL MEDIC 4

Témy:

 • Modelové situácie v taktickom prostredí
 • Taktické postupy a ošetrovanie zraneného v boji pod priamou paľbou (Care under fire) a mimo priamej paľby (Tactical field care).
 • Odťahovanie a evakuácia zraneného z ohrozeného priestoru + pomôcky, taktické postupy a ošetrovanie zraneného počas evakuácie/transportu (Combat casualty evacuation care)
 • Pohyb po ohrozenom priestore, vstupy do miestností/objektov, krytie, palebná prevaha
 • Výstroj a výzbroj vojenského/policajného zdravotníka

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 12hod
 • Cena kurzu: 120eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Termín kurzu:
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie podľa ročného obdobia, taktická výstroj, balistická ochrana, ochrana zraku, ďaľšie podľa uváženia
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR

Registračný formulár - Tactical Medic 4