TACTICAL MEDIC 3

Témy:

 • Crush syndrome, Blast syndrome
 • Intraosseálny prístup (IO)
 • Neodkladná zdravotná pomoc v bojových podmienkach (TCCC - Tactical Combat Casualty Care)
 • Hromadné nešťastia (NHPO a MÚ)
 • Hemostatiká, druhy hemostatík (CELOX, QuikClot, HemCon)
 • Turnikety, druhy turniketov (CAT, SOF-TT, MAT, JETT)
 • IFAK (individual first aid kit - osobné lekárničky) + MEDIC batoh
 • Špeciálne zdravotnícke vybavenie + taktické doplnky

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 8hod
 • Cena kurzu: 80eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Termín kurzu:
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári, lekári a inštruktori právo presadzujúcich zložiek SR a ozbrojených bezpečnostných zborov SR

Registračný formulár - Tactical Medic 3