DARUJTE NÁM 2%


Fyzická osoba, za ktorú podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2020 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane", najneskôr 30. 04. by Vám ho mal odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.

Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní 2%." Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli zachraňovať životy, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Najneskôr do 02. 05. 2021 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich "vyskladať" z práce pre viacero organizácií.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2020 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo ktoré nájdete na našej stránke nižšie, tlačivo je predpísané na našu organizáciu Academy of Emergency Medicine - Akadémia Urgentnej Medicíny.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich "vyskladať" z práce pre viacero organizácií.

Právnická osoba:

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2020 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31. 03. 2020) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Darovaním vašich 2% nám pomôžete zachrániť životy!