CIVILIAN FIRST RESPONDER

Popis kurzu

 • Press under Fire je kurzom prvej pomoci v taktických/bojových podmienkach ale aj každodennom živote, kedy je sám záchranca vystavený rizikám a je nútený pracovať pod zvýšeným stresom.
 • Kurz je určený pre široku verejnosť ale hlavne pre ludi pracujúcich v médiach a nachadzajúcich sa v rizikových oblastiach.
 • Kurz prebieha pod vedením skúsených záchranárov s dlhoročnou praxou v oblasti urgentnej medicíny a medicínov v bojových oblastiach.
 • Po úspešnom ukončení obdržia všetci účastníci certifikát.Témy:

 • Situačne povedomie aktívny strelec a terorizmus (run, hide, fight)
 • Algoritmus/Protokol  C-ABCDE
 •                                      C - Catastrophic haemorrhage 
 •                                      A - Airway
 •                                      B - Breathing
 •                                      C - Circulation
 •                                      D - Disability/Disfunction
 •                                      E - Exposure
 • IFAK a FAK (Individual First Aid Kit/ First Aid Kit, osobna lekarnička a lekarnička)
 • CPR/KPCR (kardiopulmono cerebrálna resuscitácia)

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6-8 hod.
 • Cena kurzu: 100eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: Stredná Zdravotnícka Škola, Strečnianska 20, Bratislava - Petržalka, II. nadzemné podlažie bloku A
 • Termín kurzu: Aktuálny vždy na našej FB stránke.
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
 • Iné požiadavky objednávateľa: dohodou
 • Matriálno - technické zabezpečenie kurzu: špec. záchranárske a zdrav. vybavenie, taktické doplnky, výstroj, výučbové pomôcky a iné
 • Personálne zabezpečenie kurzu: záchranári a inštruktori AEM s bohatimi skusenosťami z oblasti bojovej mediciny a mediciny v odlahlých oblastiach.